• Ορίζουμε τις συναντήσεις μας για να μοιραστείτε μαζί μας και να καταγράψουμε την αφήγησή σας.
  • Σας βοηθούμε στη συγκέντρωση του χρήσιμου υλικού, από το προσωπικό σας αρχείο: φωτογραφίες, γράμματα, αντικείμενα με ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Εάν χρειαστεί, ερευνούμε και άλλα σχετικά αρχεία.
  • Αξιοποιούμε τo υλικό που μας παρέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Εντάσσουμε την αφήγησή σας στο ιστορικό της πλαίσιο.
  • Με τη δική σας φωνή γράφουμε για εσάς, ό,τι θα θέλατε να δείτε τυπωμένο.
  • Παίρνετε μια πρώτη μορφή της δουλειάς μας στα χέρια σας και αφού την εγκρίνετε, προχωρούμε στο δημιουργία μιας καλαίσθητης έκδοσης.